Follow

"Jedrska energija je mineralno gorivo in ne sodi med obnovljive vire. Odločitev zanjo nas vrača v centraliziran elektroenergetski sistem in v popolno odvisnost od tujine. Dati denar za revitalizacijo jedrske energije pomeni zavreti razvoj potrebne infrastrukture za domače obnovljive energetske vire. Elektriko iz jedrskih elektrarn bi poleg tega porabili mi, otrokom pa pustili stoletne smeti. To je nemoralno dejanje."

--dr. Peter Novak

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.