Follow

this mix from year 2000.

it's a kinda raw wilde'clectro funk

includes artists like Hijinx, Plump DJs:, The Crystal Method, Depeche Mode/CJ Bolland, Meat Beat Manifesto, Sons Of Mecha, T Power, William Orbit, Surreal Madrid/Elite Force, Les Rythmes Digitales, Soul Of Man/Rennie Pilgrem

mixcloud.com/novadeviator/dj-n

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma. Preden si ustvarite račun si preberite naš kodeks obnašanja in pogosta vprašanja. Več o tem kaj je Mastodon zveš na joinmastodon.org.


Toot.si is a slovenian multilingual Mastodon instance with the main idea to offer a safe space free from terror by algorithms of corporate social networks, by dictatorship of profits before people, and by supporters of cyber-harrasment and contemporary neolib-fascism. Please take the time to read our code of conduct. More about what is Mastodon at joinmastodon.org.