Luka (toot.si)
Follow

i discovered making animated gifs from movies is also easy with ffmpeg.

lovely tutorial is here:
blog.pkh.me/p/21-high-quality-

i just created that gifenc.sh (as described in the tut) in my home bin folder,

made it executable:
$ chmod u+x gifenc.sh

precut my video with

$ ffmpeg -t 5 -i INPUT.avi -c:v copy -map 0:v OUTPUT.avi

and then

$ gifenc.sh OUTPUT.avi OUTPUT.gif

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma. Preden si ustvarite račun si preberite naš kodeks obnašanja in pogosta vprašanja. Več o tem kaj je Mastodon zveš na joinmastodon.org.


Toot.si is a slovenian multilingual Mastodon instance with the main idea to offer a safe space free from terror by algorithms of corporate social networks, by dictatorship of profits before people, and by supporters of cyber-harrasment and contemporary neolib-fascism. Please take the time to read our code of conduct. More about what is Mastodon at joinmastodon.org.