Follow

oh, so shitexpress.com sends horse manure to anyone you want or "hate" and you can stay anonymous (bitcoin/paypal). and operates from Slovenia! (that's kinda telling of slovenian enterpreneurship)

youtube.com/watch?v=tF7HYRH_xt

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.