Luka (toot.si) is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Luka (toot.si) @luka
Follow

POZIV ZA PROSTOVOLJKE_CE PRI TRANSAKCIJI

Se želiš pridružit naši ekipi in skupaj z nami aktivno delovati na področju človekovih pravic transspolnih oseb in prispevati h grajenju transspolne skupnosti?

Posebej lepo k sodelovanju vabimo transspolne in cisspolno nenormativne osebe, saj je prostovoljstvo tudi najboljši način, kako najti sebi podobne osebe in se ob tem veliko naučiti. Skupaj zmoremo več

več:

docs.google.com/forms/d/e/1FAI