Luka is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Luka @luka@toot.si

"Želim si varnost, zagotovljen priliv na račun vsak mesec in možnost bolniškega dopusta. (...) 70 odstotkov svojega časa porabim za papirologijo, za pogodbe, za stvari, ki nimajo zveze z mojim delom. Kakšnih 30 odstotkov časa pa porabim za pisanje. Najmanj časa mi ostane za ustvarjalnost. Pogoji, v katerih delamo samozaposleni v kulturi, so nemogoči."

-- Simona Semenič o pogojih dela v kulturi.

rtvslo.si/kultura/drugo/simona

Luka boosted
Luka boosted

I have a bunch of friends from Twitter joining Mastodon tonight so I made a quick guide to how the site works. Making it public so anyone can see/boost it if it's helpful. If you have any questions feel free to ask!

Luka boosted

Sunday, 7:22.
Good morning mastodon.
Tea, and then work: music-making.
Need to finalize two tracks, and maybe finish a third one which needs most work.

#renoise #linuxaudio
mastodon.art/media/cUreMEBKBGn

Luka boosted
Luka boosted

Your breathing is your greatest friend. Return to it in all your troubles and you will find comfort and guidance. ~ Unknown

Luka boosted
Luka boosted

pobožna želja, da bi se končno znebila FB.

"Glede uporabe predpreteklika smo se malce pozanimali pri govorcih z različnih koncev Slovenije in izkazalo se je, da je raba v pogovornem jeziku povsod praktično povsem zamrla. Kolikor nam je znano, nekatera narečja te oblike sploh ne poznajo, druga pa jo uporabljajo kot različico navadnega preteklika, za dejanja v oddaljeni preteklosti. Uporabljajo ga samo še starejši govorci in tisti, ki se zavestno trudijo, da predpreteklik ne bi izginil."

www2.arnes.si/~lmarus/suss/arh

sl.wikipedia.org/wiki/Predpret

Luka boosted
Luka boosted

I'm a computer musician making:

⇒ various forms of electro-funk and bass #music (#renoise)

⇒ ambiental drone, noise and sonic experiments (#supercollider)

⇒ expanded cinema & #video projects (#processing).

I also:
⇒ do #queer #performance
⇒ run a small local #ccmusic #netlabel w/ boutique physical releases
⇒ use #FLOSS & #Linux

You can support me on #Bandcamp #Patreon and #LiberaPay

#MastoMusic
#ArtWithOpenSource
#GlitchArt #ardour #kdenlive #ubuntustudio
#introductions #introduction

Luka boosted

@22nds 🖐️ welcome to tootsi!

njegovo telo je dišalo po reki
temni vonj molčečih tolmunov
zastalih rečnih rokavov
polnih ribjega zaroda in račje zeli
vonj po gnilobi mulja z rečnega dna
vonj po brzicah
po hitrih drstečih se ribjih telesih
vonj po mehkih oblinah kamnov
prebožanih z vodo
njegovo telo je dišalo po reki

~ Barbara Korun, V SRCU NAJBOLJ DIVJE RASTI

toot.si/media/7Z9_Wp_ewobTV1_c

Luka boosted

Anybody who can help with the translation into japanese for #Tusky? Would be much appreciated! #tuskydev

"Sistem, v katerem živimo, je nadvse primitiven, predpostavlja človeka, ki je neumen in potrebuje Očeta, in potem se hitro pojavi kakšen Janez v taki ali drugačni obliki, ki zapolni to funkcijo." – Simona Semenič

Luka boosted

Ponudba mesa eksotičnih živali v SPARu.

POZIV ZA PROSTOVOLJKE_CE PRI TRANSAKCIJI

Se želiš pridružit naši ekipi in skupaj z nami aktivno delovati na področju človekovih pravic transspolnih oseb in prispevati h grajenju transspolne skupnosti?

Posebej lepo k sodelovanju vabimo transspolne in cisspolno nenormativne osebe, saj je prostovoljstvo tudi najboljši način, kako najti sebi podobne osebe in se ob tem veliko naučiti. Skupaj zmoremo več

več:

docs.google.com/forms/d/e/1FAI