jangleščina 

Two eggs on the eye, please.

Show thread

"... pogosto, ko menimo, da smo na točki, ko se v glasbi ne bo zgodilo nič več novega in da se samo še ponavljamo, prav takrat nastopi ne le nekaj novega, temveč se to pravzaprav že dogaja, a tega nismo sposobni zaznati."

Show thread

"Ključno je namreč vprašanje, koliko časa si bomo posamezniki znali in zmogli iztrgati od dela, koliko svojega časa pa bomo lahko namenili zabavi oziroma preživljanju z drugimi. Menim, da bo to že v bližnji prihodnosti tudi ključna točka družbenih bojev, ki bodo ponovno zadevali skrajšanje delovnega časa. Glasba bo še naprej temeljni način družbenega sobivanja, ne le zabave."

Rajko Muršič: Ljudje nikakor ne slišimo enako, ne zvokov ne glasbe - RTVSLO.si
rtvslo.si/kultura/glasba/rajko

#OtD 11 Apr 1945 the Buchenwald concentration camp was liberated by its resistance as US troops arrived. However, many of those interned in camps for homosexuality were not freed by the Allies, but required to serve out the full term of their sentences under the Nazi penal code

jangleščina 

All will go for mushrooms.

Show thread

jangleščina 

In which bush birds rabbit?

Show thread

jangleščina 

Healthy ghost in healthy body.

Show thread

jangleščina 

Without Mujo you can't tie your shoe.

Show thread

jangleščina 

Behind-river bread is most singing.

Show thread

jangleščina 

Ljubo is home
who has him.

@len

toot.si PSA, fediblock 

Na toot.si smo sedaj suspendirali domeno gitmo.life zaradi:

"Free Speech", american nationalists ("Join us for some Good clean America Fun!"), gun lovers, no code of conduct"

"You took a moment when your child could’ve learned an important lesson about how to respect the broad diversity of gender expression, and reduced it to a tangential and less important lesson about manners in public. Furthermore, by demonstrating your own discomfort with the situation, you made your kids uncomfortable too — inadvertently furthering the culture of stigma and discomfort that surrounds gender-nonconforming people."

buzzfeed.com/jacobtobia/how-to

@Mayana it looks like you have to delete an emoji and upload it again with different shortcode.

categories - i don't see any editing ability. new category and move.

edina prava potica je tista, ki je brez jajc in mleka

Show older
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.