Follow

>Zato si želimo, da bi leto 2021 začeli s konkretnimi in drznimi premiki v razmišljanju in vodenju države, saj problemov 21. stoletja ni mogoče učinkovito reševati z orodji 20. in miselnostjo 19. stoletja.

covid-19.sledilnik.org/sl/post

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.