Follow

Bernie DeKoven: "Kids play because they have to. It’s how they learn the world, how they grow, how they cope.

For kids, play is life. For grown-ups, play is a return to life. For grown-ups, play is ultimately
and essentially a spiritual experience, a renewal. This is what play brings us. This is what we bring to play.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.