Follow

A veš tist ky si zlezeš pod kožo in drsiš vzdolž notranje strani kože. No to. Smooth moves. Xxxtasy Xxxtended.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.