Follow

"The best things happen in the cigarette break" is the title of a new work by DISCOllective , dubbed by Maja Dekleva Lapajne.
1/3

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.