@rob nice :)
I hope you're not using chicken for fermentation 😆

@rob hi Rob, and welcome to tootsi! so what does Rob do? what is he interested in? write it in 'bio', add an avatar image and write an

do you use a mobile app for mastodon? i recommend (see @Tusky )

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.