Follow

Malo sam uredila svoje račune i ponovno si potvrdila kako bi ih htjela koristiti. Ostao mi je jedino blog za koji još odlučujem kako da riješim pitanje hostinga slika (dočekali su me simpatični žigovi kojih prije nije bilo).

Zasada ću se nastojati držati lokalnog jezika, jer doseg ovih računa u smislu dijeljenja informacija i umrežavanja ionako nije velik (iako mi je bilo super uživo pozdraviti Luku. Bok @luka!) i jer postoje druga mjesta za engleski.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!