Follow

Stigla je uzbudljiva vijest da mi je prihvaćena prijava za izvedbu SVEGA I NJE 2.1 u Scheierici u Čakovcu! Jupi!

Sljedeći korak – prevaliti put od 1.2 do 2.1.

scheier.hr/nove-prakse-ce-podr

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!