_xyz; is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
_xyz; @xyz

volitve gor, dol; tole je najboljši opis trenutne situacije in razmerja sil, kar sem jih videl. če se zmorete prebiti čez vse polglasnike, pa vam grammar police podeli še častno klofuto za vztrajnost..

Rastko Močnik: Fascisms: historical, neo- and post- youtube.com/watch?v=Btc1YB0Ap_