Follow

Dodani novi teksti na acerbic.avtonomija.org. Vecinoma gre za edino objavo na spletu. Med drugim prevoda dveh situacionisticnih klasik in razmislek o kontraekonomiji iz domacih anarhisticnih logov. Za fizicne izvode se obrni na .

@acerbic tale sajt pa MORATE porihtati. je seriously broken, večina linkov je mrtvih ali praznih. teh novih tekstov sploh ne najdem, na eni točki pa link kaže na 127.0.0.1

en.wikipedia.org/wiki/Localhos

@luka aha...pozabil napisat, da del v slovenscini je kao ok, angleski pa se ne. Klik na ‘lastna produkcija’ pelje na zeleno. Je pa seveda work in progress. Koncna verzija bo dodala se angleske verzije in postimala broken linke, ki so se ostali. My/our apologies

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!