acerbic is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
acerbic @acerbic

Jutri na tudi celotna kolekcija založbe in distribucije. Od 18h naprej pred Menzo na .

Hvala za boostanje. Pridete/š morda mimo, da v živo izmenjamo kakšno knjižico ali priporočilo za branje? ;)